De zondeval: wat gebeurde hier precies?

Deze maand gaan we elke week kijken naar een specifiek onderdeel van het evangelie. Want waar bestaat het hele verhaal van het evangelie nu eigenlijk uit? Als ik een aantal willekeurige christenen zou vragen om mij kort het hele evangelie uit te leggen, dan zullen de meeste waarschijnlijk ongeveer het volgende vertellen: “Adam en Eva hebben gezondigd waardoor ze niet meer samen met God konden leven. Daarom is Jezus met kerst als mens geboren om later aan het kruis voor ons te sterven en als onze zonden te vergeven. Wanneer we dit geloven ontvangen we eeuwig leven en zijn we zonder zonde.”

En in de basis klopt dit helemaal! Maar eigenlijk is dit veel te kort door de bocht. Want het hele evangelie is zoveel meer omvattender dan dit. Als je het zo uitlegt, doe je het gewoon tekort. Daarom duiken wij hier deze maand dieper in, zodat jij het evangelie beter zult gaan begrijpen!

In het begin

Vandaag beginnen we dus bij het allereerste begin. Het Hof van Eden. God had de aarde met alles erop geschapen en Hij zag dat alles goed was. (Gen. 1:1 – 2:4) Hoe zag de situatie er hier verder uit? In Genesis 2 en 3 kan je lezen dat God samen met Adam en Eva in de tuin wandelde. Omdat ze volledig zonder zonde waren konden ze God in Zijn volheid ervaren en een persoonlijke relatie met Hem hebben. God was volledig onderdeel van hun leven en ik geloof dat God en de mens samen in een perfecte harmonie leefde.

Vrije wil

Nog een belangrijk detail is dat de mens geschapen is met een eigen wil om eigen keuzes te kunnen maken. Dit wordt in hoofdstuk 3 al heel duidelijk wanneer Eva ervoor kiest om naar de slang te luisteren en van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Daar ga ik straks verder op in. Maar waarom hebben we dan een eigen wil gekregen? Had God de mens niet zo kunnen maken dat we geen zonden konden doen?

We horen vaak de uitleg dat we een vrije wil hebben gekregen omdat God een relatie met ons wil en we daarvoor een vrije wil nodig hebben. Want zonder een vrije wil is het geen echte wederzijdse relatie. En dat klopt absoluut, dat God een relatie met ons wilt en wij hiervoor een vrije wil nodig hebben. Maar tijdens het schrijven van dit blog realiseerde ik mij dat ik (misschien andere mensen wel, maar ik persoonlijk niet) dit helemaal niet voldoende Bijbelse kan onderbouwen.

Dus waarom hebben we een vrije wil gekregen? Ik heb daar verschillende ideeën over, maar kan je hier helaas geen duidelijk antwoord op geven…

Wel zijn de volgende zaken erg duidelijke en erg belangrijke feiten:
– Dat we een vrije wil hebben;
– En dat God een wederzijdse relatie met ons wilt.

Het keerpunt

Toen kwam helaas het keerpunt wat we allemaal kennen. De duivel, in de vorm van een slang, verleidde Eva, en Eva op haar beurt Adam, om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, wat God hen als enige verboden had. Ze mochten van elke boom eten behalve van deze, maar toch lieten ze zich verleiden.

Dit had als gevolg dat ze niet meer samen met God in het Hof van Eden mochten en konden leven. Want als ze hier mochten blijven leven, dan zouden ze voor eeuwig kunnen blijven leven in zonde. En was natuurlijk niet Gods bedoeling. Ook konden Adam en Eva, omdat ze nu zondig en onrein waren, niet meer in die intieme aanwezigheid van God leven. Want God is perfect en volledig rein en dat gaat niet samen met zonde.

Belofte

De perfecte situatie is verstoord, Adam en Eva leven in zonde, en leven niet meer zo intiem met God als voorheen. Hun hele wereld stond op z’n kop! Maar ondanks dat bleef God evenveel van ze houden en bleef Hij hen opzoeken. Hij had zelfs al een plan om de situatie te herstellen!

Genesis 3:14
14 God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’”

Op het moment dat God de slang vervloekt, direct nadat Adam en Eva hun zonden aan Hem hadden bekend, sprak Hij al gelijk Zijn reddingsplan uit. In vers 15 verteld God met andere woorden dat Jezus de kop van satan zal vermorzelen. Want de vrouw waarover God hier spreekt is Maria en haar nageslacht is dus Jezus.

Dus hoe erg de situatie er ook uit zag… God had meteen al een plan om ons weer terug bij Hem te krijgen. Om de weg vrij te maken en ons te redden van onze zonden, zodat we weer samen met Hem kunnen leven.

Maar daarover lees je later deze maand meer over 😉

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email