Een dienend hart

Zoals we al een aantal keer deze maand hebben kunnen lezen geeft Jezus ons prachtige voorbeelden op het gebied van invloeden en leiderschap. En een verhaal wat in de Bijbel staat vind ik een prachtig voorbeeld van het hart van een leider. En eigenlijk laat Jezus dit door Zijn hele leven heen zien.

Maar voor dit verhaal lezen we Johannes 13:1-17.

“1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.”

In dit, voor veel, bekende verhaal gaat Jezus de voeten van Zijn discipelen wassen. En misschien trek je wel gelijk een vies gezicht bij het idee van het wassen van andermans voeten. En waarschijnlijk waren hun voeten nog veel viezer in die tijd, aangezien ze toen sandalen droegen en heel veel buiten liepen.

Maar dat is niet de reden dat deze gebeurtenis zo speciaal maakt. Want het was heel gebruikelijk dat je voeten gewassen werden voordat je ging eten.

Maar wat Jezus hier deed was totaal tegenstrijdig. Hij, als Heer en meester, iemand met een bepaalde autoriteit en gezag, gaat de voeten wassen van vissers en timmermannen. Zijn discipelen waren eigenlijk totaal geen belangrijke mensen in de maatschappij van toen. Daarom zouden zij eigenlijk de voeten van Jezus moeten wassen, maar Jezus neemt zelf het initiatief en begint hun voeten te wassen!

Hiermee geeft Jezus prachtig het hart weer van een leider. Namelijk een dienend hart. Een leider is niet hooghartig, maar heeft oog en hart voor mensen om zich heen. Hij geeft zichzelf niet de eerste plek, maar kiest juist de laatste of laagste positie, en dient de mensen om hem heen.

En ook is dit een geweldige houding voor in ons dagelijks leven! Want wanneer wij anderen boven onszelf zetten en hen helpen waar mogelijk, dan zal daar Gods liefde door heen schijnen! Jezus zegt ook dit zelf ook in Marcus 12:29-31:

“Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.”

Heb je naasten lief als jezelf. Plaats ze dus gelijk aan jou, maar nog mooier is het om hen boven jezelf te plaatsen en hen te dienen. Want dat is wat Jezus ook deed.

“12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.”

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email