Uitstorting van de Heilige Geest

De discipelen hadden het voorrecht om drieënhalf jaar met Jezus op te trekken. Ze brachten 24 uur per dag met Hem door en maakten van alles met Hem mee. Ze konden Hem al hun vragen stellen en Hij leidde hen, onderwees hen en gaf hun opdrachten. Toen Jezus, tegen het eind van Zijn bediening, begon uit te leggen dat Hij hun ging verlaten, schrokken ze dan ook (Joh. 16:6). Wat moesten ze zonder Hem? Hoe moesten ze Zijn werk voortzetten als Hij er niet bij was?

Jezus’ Vervanger

Jezus stelt hen gerust; Hij zou hen niet alleen achterlaten, maar Hij zou Iemand anders sturen om bij hen te zijn en hen te helpen: de Heilige Geest. Zolang ze de Heilige Geest nog niet hebben ontvangen, mogen de discipelen zelfs niets doen van Jezus. Ze moeten na Zijn hemelvaart in Jeruzalem wachten tot de Heilige Geest komt, en pas dán kunnen ze verder gaan met Jezus’ werk (Luk. 24:49).

Dat zegt wel iets over het belang van de Heilige Geest. Blijkbaar kunnen we zonder Hem niet bouwen aan Gods Koninkrijk. Dat besef was best een eye-opener voor mij. Ergens was de Heilige Geest in mijn geloof vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Je had God, de Vader, Jezus, mijn Redder – en dan nog de Heilige Geest, iets als de wind.. Maar de Heilige Geest is net zo God, als God de Vader en Jezus. En net zo belangrijk.

God in jou

Want wat is eigenlijk precies de taak van de Heilige Geest? Volgens mij wil Hij zijn wie Jezus was voor de discipelen. Jezus was alles voor hen en Hij was altijd bij hen. Maar doordat Jezus een menselijk lichaam had, kon Hij maar op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest kan bij iedere gelovige zijn, op hetzelfde moment en op elke plaats. Hij wil je leiden in wat je doet en wat je zegt, en de kracht geven voor tekenen en wonderen. Hij is jouw verbinding met God, Hij is God ín jou.

Dat is wat we vieren met Pinksteren. Met Kerst kwam Jezus. Hij was Immanuël, wat betekent: God met ons. Met Pinksteren kwam de Heilige Geest, en Hij is God ín ons. Door het bloed van Jezus kan God weer zo dichtbij komen, er is geen barrière meer. Is dat niet gaaf?

Groeien in de Geest

Misschien merk je niet zoveel van de Heilige Geest en zou je daar graag in willen groeien. Ook ik zelf ben daar de laatste tijd mee bezig. Toen ik las dat Jezus de Heilige Geest ‘de Geest van de Waarheid’ noemt (bijvoorbeeld in Joh. 16:13), ben ik regelmatig gaan vragen: ‘Heilige Geest, leid mij in de waarheid’. En het werkt. Hij laat me nieuwe dingen zien, Hij helpt me om leugens los te laten en meer in Gods waarheid en vrijheid te gaan staan. Dus probeer het zelf ook eens! Geef de Heilige Geest de ruimte in je leven, want je kunt niet zonder Hem.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email