Unlocking more

De kans is groot dat je nog nooit van Jabes hebt gehoord. Jabes is een man die 1 keer in de hele bijbel genoemd wordt, te midden van een stamboom. Ja, van die saaie lange stambomen die we allemaal zo graag overslaan. Tenminste… ik wel om eerlijk te zijn. Maar bij deze naam wordt er iets meer bij verteld. En al zijn het maar 2 verzen, er staat wel iets wat ons verder kan helpen!

Dus dit keer slaan we de stamboom eventjes niet over en lezen we 1 kronieken 4 vanaf vers 1:

1 kronieken 4:10 (NGB)
“1 De zonen van Juda waren: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. 2 Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat, en Jachat verwekte Achumai en Lahad; dit zijn de geslachten van de Soratieten. 3 Dit waren de zonen van Etam: Jizreël, Jisma en Jidbas, hun zuster heette Hasselelponi; 4 voorts Penuël, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Chusa. Dit zijn de zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Betlehem. 5 Aschur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Chela en Naära. 6 En Naära baarde hem Achuzzam, Chefer, de Temenieten en de Achastarieten; dit zijn de zonen van Naära. 7 En de zonen van Chela waren: Seret, Jesochar en Etnan. 8Kos verwekte Anub en Hassobeba, ook de geslachten van Acharchel, de zoon van Harum.

9 Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. 10 Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.

11 Kelub, de broeder van Sucha, verwekte Mechir; deze was de vader van Eston. 12 En Eston verwekte Bet-Rafa, Paseach en Techinna, de vader van Ir-Nachas; dit waren de mannen van Reka.”

Zoals je ziet staat wordt na 8 verzen van alleen maar namen te noemen, er opeens wat meer bij  verteld dan alleen maar een naam. En die naam is dus Jabes.

Als je het de eerste keer zo leest vind je het misschien wel een mooi stukje, maar blijf je er niet perse bij stil staan. Want pas wanneer je er echt over na gaat denken, kom je er achter dat er zoveel meer wijsheid in deze twee verzen zit.

“Dat is iets heel krachtigs wat wij als christenen tegenwoordig veel te weinig bidden”

Maak mijn grondgebied groot

Wat je hier ziet is dat Jabes een kort maar toch erg groot gebed bidt: “Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!'”
Hij vraag hier iets bijzonders en iets ‘normaals’.

We bidden eigenlijk allemaal wel om bescherming, waar we ook naar toe gaan. Dus dat is eigenlijk niet zo nieuw. Maar Jabes bidt ook om vergroting van zijn grondgebied. En dat is iets heel krachtigs wat wij als christenen tegenwoordig veel te weinig doen.

Want eigenlijk zegt Jabes hiermee: “God, ik wil meer voor U kunnen doen. Ik wil meer van Uw kracht in mijn leven zien en meer voor andere mensen kunnen betekenen.”

God gaf wat hij gevraagd had

Als we verder lezen zien we aan het einde van vers 10 het volgende staan: “En God schonk wat hij had gevraagd.

En dat is eigenlijk erg bijzonder aan dit gedeelte. Het zijn in totaal maar 2 verzen over Jabes, maar er staat wel bij dat God Jabes gaf waar hij om vroeg. Blijkbaar is dit dus erg belangrijk voor ons! God wil ons hier iets mee zeggen.

“God heeft zo enorm veel zegeningen voor ons klaar liggen, maar wij moeten er wel om vragen!”

Durf te vragen

Wat we van het gebed van Jabes kunnen leren is dat we veel meer gedurfde gebeden mogen en eigenlijk moeten gaan bidden. Want God heeft ons gemaakt om grote dingen voor Hem te doen en niet alleen maar rustig ons leventje te leven. God wil ons krachtig gebruiken, en dat snapte Jabes!

En daarom staat er ook dat God Jabes gaf waar hij om gevraagd had. Want God verlangt er juist naar dat wij meer gedurfde gebeden gaan bidden! Dat we om vergroting van ons grondgebied en om meer zegen gaan bidden. Want God heeft zo enorm veel zegeningen voor ons klaar liggen, maar wij moeten er wel om vragen!

En wanneer wij dat doen, dan verhoord God ons gebed. Dan zal hij ons grondgebied vergroten en ons meer zegenen, zodat wij anderen weer tot zegen kunnen zijn en kunnen getuigen over Hem.

Dus durf te vragen om grote dingen, want grote dingen wil Hij ons geven!

Getuigenis

Sinds ik dit ben gaan doen heb ik ook aanzienlijk meer bijzondere momenten met God meegemaakt. Ik heb er echt de uitwerking van mogen ervaren in mijn leven. En ook als je andere mensen hiernaar vraagt die dit gebed bidden, dan zul je alleen maar horen dat ze bijzondere dingen hebben meegemaakt sinds ze dit elke dag zijn gaan bidden.

Een boekje wat mij erg heeft geholpen bij dit korte gedeelte over Jabes en het gebed wat hij bidt is: Het Gebed van Jabes van Bruce Wilkinson (https://www.gideonboeken.nl/het-gebed-van-jabes) Het is een goedkoop en erg dun boekje.

Wil je meer van God in je leven gaan zien, dan raad ik je aan dit boekje te lezen en dit gebed te gaan bidden!

Lieve Vader,

Wilt u mij overvloedig zegenen en mijn grondgebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.

In Jezus naam, amen.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email