Waar wacht je nog op?

De vorige twee blogs gingen over intimiteit en identiteit. Deze blog gaat over het logische gevolg, namelijk autoriteit.

Autoriteit, wat is het? Menselijk gezien heb je autoriteit als je veel macht hebt, of als je leiding geeft over mensen. Je hebt dan een bepaalde autoriteit gekregen.

Verleende macht

In de bijbel zien we het woord autoriteit ook vaak terugkomen. Het Griekse woord hiervoor is ‘exousia’, wat ook wel vertaald kan worden met “geleende of verleende macht”.

Bijbelse autoriteit is dus iets wat aan ons verstrekt is, iets wat aan ons is uitgeleend. Zouden we er dan ook niet maar eens wat mee gaan doen? Maar wat kunnen we ermee? En hoe weet je wat je er eigenlijk mee kan?

In Handelingen 2 lezen we dat de Heilige Geest wordt uitgestort op aarde. De mensen die in de bovenkamer aan het wachten waren op de geest, werden allemaal vervuld op het moment dat de Heilige Geest kwam.

Vanaf dat moment zien we dat er enorm grote dingen gebeuren: ze beginnen in vreemde talen te spreken en vanaf dat moment zien we ook wonderen en tekenen gebeuren door de handen van de apostelen. Niet alleen dat, de Heilige Geest was vanaf dat moment ook toegankelijk voor iedereen die een volger van Jezus is!

Dus niet langer alleen Jezus, of mensen die door God specifiek waren aangesteld. Maar iedereen die Jezus volgt ontvangt de Heilige Geest!

De Heilige Geest

Maar waarom heb je die Heilige Geest eigenlijk nodig?

Nou heel simpel, zonder die Heilige Geest kan je vrij weinig. Ja natuurlijk, je kan het menselijke doen, zoals gewoon werken en naar school gaan. Maar zonder die Heilige Geest kan God niet door je heen werken. En als God niet door je heen kan werken, dan kan Hij je ook niet heel goed gebruiken, toch?

Maar wat kan die Heilige Geest dan eigenlijk allemaal? Nou alles! Het is de geest van God zelf die in ons leeft. Door deze geest hebben wij de mogelijkheid om bij God te komen (intimiteit), daarnaast hebben wij de mogelijkheid om God te leren kennen (identiteit) en door die Heilige Geest kan God ons gebruiken om zijn glorie hier op aarde te laten zien (autoriteit)!

Dus door deze geest kan God door ons heen werken, en door ons heen bizarre wonderen en tekenen laten zien!

Autoriteit

Toen Jezus stierf aan het kruis werd het duister voorgoed verslagen. Ja, het duister is er nog en ja, we zien nog zo veel lijden en pijn en ziekte om ons heen. Maar in tegenstelling tot vóór Jezus’ offer, is er nu ook nog een andere weg. Namelijk dat wij, door de Heilige Geest in ons, de autoriteit hebben gekregen over ziekte, over pijn en zelfs over de dood! Doordat de geest van de levende God in ons woont, zijn wij in staat om op te staan tegen al die dingen! Wij zijn in staat om ertegen te spreken en om in Jezus’ naam alles wat niet van God komt, weg te sturen.

Wonderen in Uganda

In maart 2019 ben ik naar Uganda geweest en tijdens die reis hebben we enorm veel van Gods glorie op aarde mogen zien. Ik was met een groep van de Royal Mission bijbelschool, en wij wisten allemaal stuk voor stuk dat God geweldige dingen wilde gaan doen tijdens die reis. We hebben de meest bizarre wonderen gezien, van mensen die genazen van chronische hoofdpijn tot een lam jongetje, dat nooit had kunnen lopen, en weer is gaan lopen! En een aantal maanden later kregen we de bevestiging dat deze jongen nog steeds kon lopen!

Niet door eigen kracht

Kwam dit doordat wij zo goed zijn? Nee, dit kwam doordat God door ons heen werkt! God wil genezen, dat weet ik zeker. En in dit geval deed Hij het ook! Wij hebben 20 minuten voor dit jongetje gebeden en we baden met autoriteit! We commandeerden dat zijn benen zouden gaan werken in de naam van Jezus. Waarom deden we dit? Omdat wij wisten dat wij door de Heilige Geest de autoriteit hadden gekregen over ziekte en over de geesten die er in dit geval achter zaten.

Bizar toch? Een lam jongetje dat nooit had kunnen lopen, begon met lopen. Gods glorie werd getoond op aarde.

Maar toch zien we allemaal dat niet iedereen geneest.. hoe kan dat dan?

Soeverein

We moeten goed weten dat we te maken hebben met een soevereine God. Soeverein betekent dat iets of iemand oppermachtig is, dat het de complete vrijheid heeft om te doen en laten wat die persoon wil.

Onze God is dus een soevereine God. Dat betekent dat hoe dan ook God beslist of iemand geneest of niet. Waarom kiest Hij er dan niet altijd voor? Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat het wonder nooit het doel is. Maar dat we ons altijd moeten richten op het feit dat Gods glorie op aarde zichtbaar word en dat alles tot eer van God is.

Dus die autoriteit is niet iets waar je zomaar misbruik van kan maken, je moet beseffen dat het iets is dat van de allerhoogste God komt!

Waar wacht je nog op?

Dus als je weet dat JIJ de geest van God in je hebt, die mensen uit de dood kan laten opstaan, waar wacht je dan nog op? Als je wandelt in je autoriteit dan ga je echt over tot actie! Waar wacht je nog op?

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.” Mattheus 28:19-20 (NBV).

“Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal het hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door ze de handen op te leggen.” Marcus 16:17 (NBV).

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email