Wat is dat: ‘de Heilige Geest op je’?

Inmiddels is het alweer een tijd geleden, maar het voelt als de dag van gisteren. Ik zat in een zaal vol met mensen van wie ik er als jongen van 16 jaar eentje was. Ik was wel een beetje bekend met het werk van de Heilige Geest, maar had vooral theoretische kennis. Ik wist dat Hij je nieuwe talen kan geven, mensen kan genezen door je heen en zelfs dat Hij woorden van kennis kon doorgeven. Ik wist het allemaal in mijn hoofd, maar ik had het zelden zelf meegemaakt. Tot die desbetreffende conferentie.

Het hele weekend zat vol met nieuwe dingen. God gaf nieuwe richting in mijn leven en het was alsof ik Hem op een veel diepere manier leerde kennen. Het hoogtepunt was de dienst op zaterdagavond. Tijdens de aanbidding sprak ik mijn verlangen uit naar God: ‘Heer, U mag alles hebben! Wilt U opnieuw komen in mijn leven?’

Voor ik het wist werd ik overweldigd door de kracht van God, stopten mijn knieën met werken en zat ik in één keer op mijn stoel. Alles tintelde en er was een bepaalde vreugde in mijn hart die ik nog nooit eerder had ervaren. In de maanden daarna gebeurden er een aantal vreemde dingen.

Ik begon opeens (op de fiets) in een vreemde taal te spreken, ik kreeg plotseling woorden voor mensen en veel later genazen er in een keer mensen onder mijn handen. Dit zijn allemaal uitingen van de Geest als gevolg van de doop in de Geest. Maar hoe zit dat nou precies?

‘De Geest op je’

In eerdere blogs is het al kort genoemd; ‘de Geest in je’ en ‘de Geest op je’. Het onderscheid is heel makkelijk te maken. Onder ‘de Geest in je’ valt alles wat de heilige Geest in jou doet, daar heeft Wiljan de vorige keer over geschreven. In dit blog ligt de nadruk op ‘de Geest op je’.

Als je tot geloof komt en je vraagt of God jou wil vullen met zijn heilige Geest, dan werkt hij niet alleen in jou. Er kunnen ook dingen door jou heen gebeuren. Dingen die niet te verklaren zijn zoals een bovennatuurlijke genezing. De Bijbel spreekt onder andere over deze dingen in 1 Korintiërs 12 (lees zelf maar :)).

God wil je graag met Zijn Geest vervullen, zodat deze gaven ook zichtbaar worden in jouw leven. In 1 Korintiërs 12:7 staat: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.’[1]  Als de kracht van de Geest door je heen werkt, is dat altijd om anderen te dienen en daarmee tot opbouw van de gemeente. Neem bijvoorbeeld een woord van kennis. Een woord van kennis is bemoedigend voor iemand en bouwt iemand op.

Hoe kun je vervuld worden met de Heilige Geest?

Je moet er gewoon om vragen! Dat kan meerdere keren. In Handelingen 2 zien we dat de Heilige Geest de discipelen vult. Ze beginnen in vreemde talen te spreken en er komen 3000 mensen tot geloof. Verderop in Handelingen lezen we dat Petrus en Johannes worden opgepakt en door de farizeeërs worden bedreigd om niet meer over Jezus te getuigen.

Ze geven hier echter geen gehoor aan en bidden om meer vrijmoedigheid. ‘Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.’[2] Vervuld zijn met de Heilige Geest is dus niet een eenmalige gebeurtenis, maar iets wat kan groeien in je leven!

Durf jij het avontuur aan te gaan?

In de kerkgeschiedenis is omtrent dit thema veel te doen geweest. Er zijn veel fouten gemaakt en dat brengt veel pijn met zich mee. Daar ben ik mij volledig van bewust, maar het gevaar is dat we het kind met het badwater weggooien. Zo missen we veel van wat God voor ons klaar heeft liggen.

Aan de andere kant bestaat er een theorie dat de Geest alleen op deze manier werkte in de tijd van de apostelen. Calvijn schreef ooit over de gaven van de Geest: ‘Omdat wij nu geen herkenning vinden in wat in 1 Korinthe staat, laten wij dit buiten beschouwing.’ Maar we moeten onze context niet laten heersen over het woord van God, we moeten het woord van God juist onze context laten beïnvloeden.

Ik wil je uitdagen om al je vooroordelen omtrent dit thema achter je te laten en open te staan voor wat God nog meer in je leven wil doen! Ga het avontuur aan! Bid je mee?

Heer,
Ik wil het avontuur aangaan! Wilt U mij vervullen met uw geest?
Amen.


[1] 1 Korintiërs 12:7, NBV.
[2] Handelingen 4:31, NBV.

Dit blog is geschreven door Elisa Lingeman (@ealingeman)

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email