Wat laat je toe?

Op catechisatie hadden we het zo af en toe over het thema muziek. Welke muziek luister je en wat wordt er in die muziek gezegd over God? Dat thema leverde altijd pittige discussies op. Er waren namelijk jongeren die hun muziekkeuze verdedigden door te zeggen: ‘Ik luister alleen naar de melodie en niet naar de (negatieve) tekst!’ Iets vergelijkbaars zei een vriend van mij altijd, die graag naar horrorfilms keek: ‘Ik vind het gewoon leuk om ernaar te kijken ter ontspanning, maar ik doe er verder niets mee, ik laat het niet binnen’. Maar werkt het echt zo, kan dat wel? Ik geloofde er eerlijk gezegd niks van.

Beïnvloedbaar

Inmiddels heb ik psychologie gestudeerd en weet ik dat het inderdaad niet klopt. Alles wat onze hersenen binnenkomt, beïnvloedt ons, zelfs als we ons er niet bewust van zijn. Als jij bijvoorbeeld net door een winkelstraat bent gelopen waar reclame hing voor worstenbroodjes, dan is de kans groter dat je nu zin hebt in zo’n broodje; terwijl je de reclame misschien niet eens bewust hebt geregistreerd.

Wat zegt God?

Nu is het natuurlijk niet zo’n ramp om een worstenbroodje extra te eten, maar het voorbeeld maakt wel duidelijk dat we veel meer beïnvloedbaar zijn dan we vaak door hebben. Zou het kunnen dat God daarom zo streng is als het gaat om negatieve invloeden? In Deuteronomium 7 zegt God tegen Israël:

‘Straks zal de Heer, Uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. Wanneer de Heer, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon. Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de Heer ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u Zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen. Nee, dít staat u te doen: u moet hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asjerapalen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, Zijn kostbaar bezit te zijn’ (vs. 1-6).

Waarom zo radicaal?

Ik vind dit best wel heftig. De Israëlieten moeten alle volken die in Kanaän wonen, compleet uitroeien. Ze mogen hen niet in leven laten, geen vriendschap met hen sluiten. Dat is heel radicaal Waarom is God zo hard? Allereerst moeten we weten dat God 400 jaar lang geduld met de Kanaänieten heeft gehad (Gen. 15:16). God heeft hen dus heel veel tijd en genade gegeven om zich te bekeren. Omdat ze dat niet gedaan hebben, geeft God nu de opdracht aan de Israëlieten om hen te doden. Waarom? God wist hoe beïnvloedbaar de Israëlieten (of eigenlijk: alle mensen) waren. Hij wist dat ze hun geloof in Hem zouden loslaten als ze tussen mensen zouden leven die allerlei andere goden dienen. Daarom moesten ze ook alles vernietigen wat met die afgoden te maken had.

Wie laat jij binnen?

Dat zet me wel aan het denken; hoe kritisch ben ik eigenlijk op invloeden uit mijn omgeving? Ik denk al snel – en volgens mij denken de meesten dat – ‘het zal zo’n vaart niet lopen’. Ik geloof wel, ik sta wel stevig in mijn schoenen, dus ik hoef niet krampachtig dingen buiten de deur te houden. Maar.. God kent ons beter dan wijzelf, toch? En als Hij zegt dat we moeten oppassen met wie of wat ons leven binnenkomt, omdat dat onze relatie met Hem kan beschadigen, dan moeten we dat wel serieus nemen. Denk en bid daarom eens over deze vraag: wie of wat laat jij binnen? En hoe beïnvloedt dat jouw relatie met God?

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email