De kracht van onze identiteit in Christus

De vorige keer lazen we over hoe intimiteit met God noodzakelijk is om onze ware identiteit als christen te leren kennen. Vandaag willen we verder stilstaan bij onze identiteit. Wie zijn we volgens God en wat betekent dat voor ons leven?

Onze identiteit in Christus

In het eerste blog heb je kunnen lezen dat God ons, als we in Jezus geloven, ziet in Christus. Door de doop zijn we één geworden met Hem, waardoor God ons niet meer ziet als gebrekkig, zondig mens, maar als Jezus. In het Nieuwe Testament staat op allerlei plekken beschreven wat dat betekent voor onze identiteit. In Christus ben je bijvoorbeeld heilig, rein, overwinnaar, rechtvaardig, volmaakt en vrij. Dat is nogal een rijtje! De nieuwe identiteit die we ontvangen is zó bijzonder, geweldig en radicaal anders, dat je er boeken over kunt vol schrijven.

Een blog is dan ook te kort om werkelijk te kunnen uitleggen wat onze identiteit in Christus is. Maar ik kan wel iets delen over hoe ik zelf de kracht heb ervaren van het kennen van mijn nieuwe identiteit. 

Meer dan overwinnaar

Ik was bezig met de serie bijbelstudies over identiteit en ik was aanbeland bij een bijbelstudie over het feit dat wij in Christus overwinnaar zijn. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 8:37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad’. Het is een hele bekende tekst, maar wat betekent dit nou echt? Hoe kan het feit dat je dankzij Jezus overwinnaar bent, vorm krijgen in je identiteit? Daarover was ik aan het nadenken en ik zocht wat op internet naar wat anderen over deze tekst te zeggen hadden.

Ik kwam terecht bij een filmpje, waarin ook een tekst uit Kolossenzen 2 werd aangehaald: ‘Hij (=God) heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (vs. 15). Ik kende dit vers goed, want ik vind dat gedeelte uit Kolossenzen prachtig. En toch was dit de eerste keer dat de tekst wérkelijk tot mij doordrong. Wat hier eigenlijk gezegd wordt, is namelijk dit: door Jezus’ overwinning is de duivel ontmaskerd, ontwapend en verslagen. En dáárom kunnen wij leven in overwinning.

Staan op de waarheid

Het moment dat ik dat besefte, werd er in mij iets vrijgezet. Natuurlijk wist ik allang dat Jezus de duivel verslagen heeft, maar dat feit had ik niet opgenomen in mijn identiteit. Ik had Jezus’ overwinning niet de mijne gemaakt. Ik was ergens toch nog een beetje bang voor de duivel, verwachtte continu weerstand van hem als ik met dingen voor God bezig was. En als je die weerstand verwacht, als je de duivel die plek geeft, dan neemt hij die maar al te graag in. Eigenlijk leefde ik alsof de overwinning nog niet behaald was.

“Als wij gaan staan op Gods waarheid, is de duivel zijn macht kwijt.”

Toen de waarheid werkelijk doordrong, was ik hiervan verlost. De enige manier waarop de duivel namelijk nog macht over ons heeft, is als wij in zijn leugens geloven. Als wij gaan staan op Gods waarheid, is hij zijn macht kwijt. En die waarheid is: ‘wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem’ (1 Joh. 5:18).  

Trek je nieuwe identiteit aan!

Het feit dat wij overwinnaar zijn, is pas één stukje van onze nieuwe identiteit. Zelfs één zo’n stukje kan je leven al veranderen. Moet je nagaan wat er gebeurt als je de volle rijkdom ontdekt van jouw identiteit in Christus. Als iedereen in die identiteit gaat leven, is de kerk niet te stoppen! Daarom wil ik je aanmoedigen: ga op zoek naar wie jij bent volgens God. Neem de tijd en de moeite om daarover te leren. Dat gaat niet in één dag; het heeft tijd nodig om je gedachten te vernieuwen en je nieuwe identiteit ‘aan te trekken’. Maar het is alle tijd meer dan waard!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email