Een nieuwe start

2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.”

Marcus 16 : 2 – 6

Afgelopen vrijdag hebben we mogen herdenken dat Jezus werd veroordeeld en gemarteld, om vervolgens aan het kruis geslagen te worden. Vervolgens stierf Hij hier en werd Hij in een graf gelegd.

Het was voorbij. Jezus was dood er alle hoop was weg. Alles wat Jezus hun had geleerd en laten zien was allemaal met Hem mee het graf in gegaan. Dachten ze…

Een onverwacht plan

Maar als we verder lezen, dan zien we in het Marcus 16 dat Jezus is opgestaan uit de dood. Niemand zag dit aankomen! Iedereen was begonnen met het verwerken van Zijn dood om het een plekje te kunnen geven. Ze maakten zich al klaar voor een leven zonder Jezus.

Maar God had al die tijd al een plan: Hij liet Jezus opstaan uit de dood! Maar dat is niet het enige wat er gebeurde. Toen Jezus was gestorven daalde Hij af naar het dodenrijk, versloeg de duivel en de dood, zodat wij er niet meer onder gebukt hoeven te leven.

Een nieuwe start

Hij gaf de mensheid een nieuwe start! Een nieuwe kans om het goed te maken met God. Om ons te bekeren, vergeving te vragen en weer opnieuw voor Hem te kiezen. Zodat we in relatie met God kunnen leven zoals Hij sinds de schepping al bedoeld had!

Want toen de mensen dachten dat het voorbij was, zei God: “Nee. Het is niet voorbij!”
Wanneer wij denken dat we niet goed genoeg zijn, dan zegt God: “Nee. Je bent perfect in mijn ogen!” Wanneer wij niet naar God durven te gaan, omdat we zojuist voor de 100e keer die ene zonde zijn begaan, dan zet Hij die eerste stap en zegt: “Kom mijn kind. Mijn armen staan open!”
En wanneer wij alle hoop zijn verloren, dan is God daar nog steeds die zegt: “Treur niet! Ik heb een plan met jouw leven. Hoe hopeloos jij je nu ook voelt. Ik zal je nieuwe hoop geven!”

Want God liet liever Zijn enige zoon aan het kruis sterven, dan dat Hij jou in pijn ziet.

Speciaal voor jou

Jezus stierf voor jouw zonden aan het kruis en stond de 3e dag op uit de dood, zodat jij voor eeuwig gered kunt worden van zonde en dood en samen met God kunt leven. Zodat jij een nieuwe start kunt maken.

Hij wacht alleen nog maar op jouw antwoord. De eerste stap zette hij al aan het kruis, maar nu is het aan jou. Heb jij Hem al aangenomen in je leven? Heb jij al “Ja” gezegd tegen Jezus?

Het leven met Jezus is niet altijd makkelijk, want we leven nog steeds in een zondige wereld. Maar het leven met Jezus is wel het beste leven wat je kunt hebben! Hij geeft je hoop en liefde die je nergens anders kunt krijgen!

Als jij die stap wilt zetten en “Ja” wilt zeggen tegen Jezus, dan kan dit heel makkelijk. De Bijbel zegt namelijk dat eenieder die gelooft dat Jezus voor jouw en mijn zonden aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan, gered zal worden.

Dus het enige wat je tegen Hem hoeft te zeggen is: “Jezus, ik geloof dat U voor mij aan het kruis bent gestorven en weer bent opgestaan. Wilt U mijn zonden vergeven? Ik keer mij af van mijn zondige leven en wil U volgen. Wilt U in mijn leven komen? In Jezus naam, Amen.”

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit blog, of andere vragen. Voel je vrij om ons dan een berichtje te sturen via onze Facebook of Instagram, of via onze mail.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email