Gehoorzaamheid door verbondenheid

Ik probeer de laatste tijd te groeien in het me laten leiden door de Heilige Geest. En ik merk, dat dat nog best een uitdaging is. Een uitdaging die vooral draait om gehoorzaamheid. Op sommige momenten is het niet zo moeilijk om me te laten leiden, bijvoorbeeld als ik voor een keuze sta waarbij ik geen duidelijke voorkeur heb, of niet zo goed weet wat ik moet doen. Als de Heilige Geest mij dan richting één van de opties duwt, is dat fijn. Dan weet ik dat ik de juiste keuze maak!

Maar op andere momenten merk ik, dat ik liever even mijn eigen gang ga. Bijvoorbeeld als ik wél een duidelijke eigen voorkeur heb. Stiekem wil ik dan mijn ‘oren’ dichtstoppen en mijn eigen keuze volgen, of ik hoop heel hard dat God dezelfde voorkeur heeft als ik.

Jezus als voorbeeld

God – of anders gezegd, de Heilige Geest – 100% van de tijd gehoorzamen, is best wel moeilijk. Er was er maar Eén die dit geweldig kon, en dat is Jezus. Hij is dan ook ons beste voorbeeld als het gaat om gehoorzaamheid. Hij zei over zichzelf: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen’ (Joh. 5:19). Jezus ging nóóit Zijn eigen gang. Er was geen moment in Zijn leven waarop Hij dacht: ‘nu ga ik even doen waar ik zélf zin in heb.’ Hij zei dat Hij het zelfs niet eens kón. Hij stelde zich zo afhankelijk op van God, dat Hij niet anders kon dan God gehoorzamen en doen wat God Hem opdroeg.

Enkele hoofdstukken later in Johannes, zegt Jezus iets vergelijkbaars tegen de discipelen: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.’ Jezus wil ons hiermee leren leven zoals Hij deed. Zoals Jezus niets kon zonder Zijn Vader, zo kunnen wij niets zonder Jezus. Jezus nodigt ons uit om ons te verbinden aan Hem, zodat we samen met Jezus de Vader kunnen dienen.

Verbondenheid

Gehoorzaamheid heeft dus alles te maken met verbondenheid, met relatie. Meestal denken wij bij gehoorzaamheid aan slaafs allerlei rottige klusjes uitvoeren die een strenge baas je opdraagt. Maar God is compleet anders! Ja, Hij vraagt gehoorzaamheid van ons, maar het is een gehoorzaamheid die ontstaat vanuit de liefdevolle relatie met Hem. Zo wordt gehoorzaamheid niet iets negatiefs, maar juist iets moois. Iets waardoor je heel dicht bij God kunt leven.

“Gehoorzaamheid heeft alles te maken met verbondenheid, met relatie”

Betekent dat dat gehoorzaamheid altijd makkelijk is? Nee, dat niet. In Jezus’ geval leidde gehoorzaamheid zelfs tot Zijn kruisiging en dood. Jezus wist dat dat ging komen en worstelde ontzettend, maar toch zei Hij: ‘Laat Uw wil geschieden’ (Mat. 26:39) Het kostte Hem alles, maar Jezus was gehoorzaam tot het uiterste en het resultaat was groot: alle mensen kunnen nu gered worden, én Jezus heeft de hoogste plaats gekregen in de hemel.

Vrucht van gehoorzaamheid

Gelukkig weten wij dat wij nooit zo zwaar zullen hoeven lijden als Jezus. Toch kan gehoorzaamheid veel van ons vragen; maar het heeft ook groot resultaat. Het kan eeuwig leven opleveren voor mensen om je heen. En het betekent voor jou een vruchtbaar leven in nauwe verbondenheid met God. Daardoor zul je vrede hebben, kracht ontvangen, vreugde – en nog veel meer.

Dus kijk naar Jezus; probeer te leren van Zijn manier van gehoorzaamheid. Lees het gedeelte uit Johannes 15 (vers 1-17) nog eens door en probeer te doen wat Jezus ons hier opdraagt. Dan zul je groeien in de diepe verbondenheid met God – en daardoor in gehoorzaamheid.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email