Schaduw van Jezus: het Pesachfeest

Misschien vraag je je wel af wat nu precies het nut is van het thema ‘schaduw van Jezus’. Leuk, denk je misschien, om die puzzelstukjes in het Oude Testament te ontdekken, maar heb je er ook echt iets aan? Ik denk van wel! Hoe meer we de verwijzingen naar Jezus gaan ontdekken en herkennen, hoe meer inzicht we krijgen in wat Hij nu precies kwam doen op aarde. Als je alleen het Nieuwe Testament leest, is Jezus’ leven en sterven al indrukwekkend. Maar als je gaat ontdekken hoe de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament voortbouwen op het Oude, ontdek je veel diepere lagen en is de impact veel groter.

Het Pesachfeest

Dus laten we eens gaan kijken naar een feest uit het Oude Testament dat barst van de verwijzingen naar Jezus: het Pesachfeest (of Pascha). Misschien ken je het wel, je kunt het lezen in Exodus 12. Voordat Israël kan vertrekken uit Egypte, komt er nog één laatste plaag: alle eerstgeboren zonen zullen sterven. De Israëlieten kunnen aan deze plaag ontkomen door een lam te slachten en het bloed aan de deurposten te strijken. Als ze in het huis blijven en schuilen achter het bloed, zal iedereen in leven blijven.

Hier komt ook de naam Pesach vandaan, dat ‘overslaan’ betekent. De doodsengel sloeg de huizen over, waar bloed aan de deurposten zat. Om deze gebeurtenis, die voorafging aan hun bevrijding, te herdenken, moesten de Joden vanaf dat moment elk jaar het Pesachfeest vieren.

Jezus en Pesach

En nu komt het bijzondere: Jezus is gestorven tijdens het Pesachfeest. Duizenden Joden waren op die dag in Jeruzalem om het feest te vieren. En precies op het tijdstip dat zij het lam slachtten, stierf Jezus. Dat is hemelse timing waar geen mens tegenop kwam. Zo wilde God bevestigen dat Jezus het ultieme Pesachlam is, dat ons bevrijdt van de slavernij van zonde.

Maar dat is niet het enige. Wanneer de Joden het lam slachtten, mochten ze het dier geen botten breken. Ook bij Jezus gebeurde dit niet, hoewel dit wel de gewoonte was bij gekruisigde mensen (Joh. 19:31-36). Daarnaast werd het lam gebraden aan twee spiezen; eentje die van de kop naar de staart liep, en de ander over dwars – dus in de vorm van een kruis. En zoals de Joodse kalender veranderd werd bij het eerste Pesachfeest (Ex. 12:2) – de maand van het Pesachfeest werd de eerste maand van het jaar – zo begon ook onze jaartelling weer op 0 nadat Jezus gestorven was.

Indrukwekkend

Zie je hoeveel er te ontdekken valt? En zie je hoe Jezus’ lijden en sterven tot in detail volgens Gods plan verliep – een plan dat Hij dus duizenden jaren daarvóór al had bedacht? Hoe meer je deze dingen gaat ontdekken in het Oude Testament, hoe meer je onder de indruk raakt van God, Jezus’ werk en jouw verlossing. Dus ga op zoek naar de schaduw van Jezus!

Wil je graag meer ontdekken over verwijzingen naar Jezus in het Oude Testament? Ga dan naar deolijftak.net. Daar posten we de hele maand augustus bijbelstudies over dit thema.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email