Lachend lijden

“Lijden zonder klacht is de enige les die we in dit leven moeten leren”. Misschien een beetje een sombere opening, deze uitspraak van Vincent van Gogh, maar heeft hij ook gelijk? Als ik deze uitspraak lees dan haal ik eruit dat het leven zo vol lijden zit dat we het maar zonder klacht moeten doen, want dat maakt het misschien wat makkelijker. Somber vooruitzicht als je het mij vraagt.. Is er niet een betere optie?

Gelukkig lijden

Als we de Bijbel lezen staat het vol met lijden. Mensen die moeten lijden omdat ze ongehoorzaam zijn geweest naar God, maar in het nieuwe testament ook veel mensen die lijden omdat ze juist gehoorzaam zijn aan God! Maar hoe kan dat dan? In Johannes 15 lezen we dat Jezus tegen zijn discipelen zegt dat als ze gehaat worden ze moeten weten dat Jezus eerst gehaat werd maar dat de wereld niet weet waarom ze hem haat. Lijden en vervolging is iets wat bij het leven van een christen komt kijken, we worden er ook enorm voor gewaarschuwd in het nieuwe testament door vooral Paulus. Maar het blijft niet alleen bij waarschuwen, nee. Paulus gaat nog verder! Hij vertelt dat we “gelukkig” mogen lijden! In Romeinen 5 staat: “En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.” We mogen onszelf dus gelukkig prijzen onder alle ellende! Maar hoe?

Aanbidden is de sleutel

Hoe kan je positief blijven als je hele wereld lijkt in te storten? Zorgen dat God je hele wereld is! Het moment dat alles om je heen om lijkt te vallen, en alles wat je hebt uit je handen lijkt te glippen is er één ding wat altijd overeind blijft, en dat is God. Hem centraal hebben in jou leven betekent dat wat er ook gebeurd je ogen op Hem gericht zullen zijn, en je dus altijd mag vertrouwen dat het goed komt! God blijven zoeken en bovenal blijven aanbidden in tijden van lijden en onrecht in je leven zijn sleutels tot het dankbaar kunnen zijn in je ellende. Het verandert je hele blik op elke situatie, je richt je af van dat wat op aarde is en richt je op naar dat wat God je geeft.

De wereld

Toch zal je in de wereld geconfronteerd blijven worden met lijden en ongerechtigheid. Dat is iets wat pas zal veranderen als we allemaal bij Jezus zijn. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kan veranderen! Iedereen ziet naast het lijden wat je in je eigen leven hebt ook lijden bij andere mensen. Als ik het zie voel ik me vaak machteloos en wil ik zo graag helpen! Maar hoe? Nou ook hier ligt de sleutel in het aanbidden van God. Als jij mensen bij Jezus blijft brengen in je gebeden, in je dankzegging en in je lofprijs naar God ga je voor ze op de bres staan. Daar waar het mensen zelf misschien niet meer lukt om het licht te zien, kan jij het licht van Jezus een stukje laten schijnen in de levens van de mensen om je heen. Lijden en ongerechtigheid zullen een realiteit blijven, maar dat betekent niet dat we het maar moeten accepteren!

Want Hij die in mij is is groter dan hij die in de wereld is!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email