Profetie in de bijbel – Gods verlangen

Vandaag wil ik je meenemen in wat de bijbel ons vertelt over profetie. Natuurlijk zou je daar een hele serie blogs mee kunnen vullen, dus één blog is veel te kort om alles aan te stippen. Daarom wil ik focussen op één ding, iets dat me raakte toen ik ging onderzoeken wat de bijbel te zeggen heeft over profetie. Dat is Gods verlangen – zijn hart – met betrekking tot profetie.

Profeten in het Oude Testament

Laten we beginnen in het Oude Testament. Waarschijnlijk weet je wel dat er in het Oude Testament profeten waren. Dat waren mensen die door God waren geroepen om een soort tussenpersoon te zijn tussen Hem en het volk Israël. Door de zondeval was er namelijk een kloof ontstaan tussen God en de mensen, en die kloof was nog niet gedicht. Jezus was nog niet gekomen en de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Een profeet was dus nodig om te kunnen communiceren en om Gods wil duidelijk te maken aan de mensen. Deze profeet ontving de Heilige Geest van God en had het voorrecht om God stem en woorden te kunnen verstaan. Hij had dus een bijzondere positie!

Gods verlangen

In Numeri 11 is er echter een voorval waarbij God Zijn Geest ook geeft aan een aantal oudsten van het volk, waardoor zij ook beginnen te profeteren. Jozua schrikt hiervan en zegt tegen Mozes: ‘Stop hen! Dit hoort toch niet?’ Maar Mozes’ antwoord is: ‘Legde de Heer Zijn Geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (Num. 11:29). Ik geloof dat deze uitspraak niet zozeer Mozes’ verlangen weergaf, maar Gods verlangen.

Ook op andere plekken in het Oude Testament lezen we namelijk dat God Zijn Geest over íedereen wil uitstorten, zodat iedereen kan profeteren. Het bekendste voorbeeld is de profetie van Joël: ‘Ik zal Mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien’ (Joël 3:1). En dit verlangen van God is uitgekomen! De profetie van Joël werd namelijk vervuld met Pinksteren (dat kun je lezen in Handelingen 2, waar de profetie van Joël ook weer aangehaald wordt).

Iedereen kan profeteren

Gods Geest is dus nu beschikbaar voor iedere gelovige, zodat iedereen kan profeteren. In het Nieuwe Testament worden we aangemoedigd om deze gave dan ook te gebruiken. Paulus schrijft: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Kor. 14:1). Waarom vindt God dit nu zo belangrijk? Omdat we door profetie elkaar, en de kerk, opbouwen (1 Kor. 14:3). We bemoedigen elkaar met woorden die rechtstreeks van God komen. Dat is krachtig! God heeft het perfecte antwoord in iedere situatie, dus als we Hem laten spreken door ons heen, dan komt er een stukje hemel op de aarde. Dat is toch gaaf?

Dus probeer je uit te strekken naar de gave van profetie. Het is Gods verlangen voor jou dat jij gaat profeteren! Als je niet zo goed weet hoe dat moet, lees en beluister dan de rest van de content van deze maand. Daarin zullen we je nog veel meer vertellen over profetie en over hoe dit praktisch een plek kan krijgen in jouw leven.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email