Vertrouwen maakt alles mogelijk

Deze maand is het thema ‘Vertrouwen op God’. Als jij een figuur uit de bijbel moet noemen die bekend stond om zijn vertrouwen op God, wie komt er dan als eerste in je op? Ik gok dat je Abraham noemt. Hij is namelijk de man over wie gezegd wordt: ‘Abram vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad’ (Gen. 15:6). Abraham was dus een man van vertrouwen op God.

Vertrouwen op verschillende gebieden

Hoe ging dat precies in zijn werk in Abrahams leven? Op welke manier uitte zich dat vertrouwen op God? Er zijn veel gebieden in ons leven waarin we op Hem kunnen (en moeten) vertrouwen. Je kunt vertrouwen hebben in Gods dagelijkse zorg; je weet zeker dat Hij jou vandaag zal geven wat je nodig hebt en jou de dag door zal helpen. Of je vertrouwt erop dat God jou zal leiden en een goed plan voor jou heeft. Of je vertrouwen is juist gericht op het eeuwige leven: je weet, door Zijn beloften, dat je straks voor altijd bij Hem mag zijn. Vertrouwen op God heeft dus allerlei verschillende aspecten. Het kan zijn dat jouw vertrouwen in God op het ene gebied groter is dan op het andere gebied.

Gods belofte aan Abraham

Hoe zat dat nu bij Abraham? Hij moest vooral vertrouwen op een grote belofte van God. Steeds opnieuw beloofde God aan Abraham dat er een groot volk uit hem zou voortkomen; God zou dat volk zegenen en hen het land Kanaän geven om in te wonen. Het probleem was echter: Abraham en zijn vrouw Sara konden geen kinderen krijgen. Ze werden ouder en ouder, maar ze bleven kinderloos. God bleef Zijn belofte herhalen, maar die leek steeds onmogelijker te worden. Abrahams vertrouwen werd dus flink getest!

Eerst hoefde hij alleen maar te vertrouwen op Gods belofte. Ze waren nog jong, ze konden nog kinderen krijgen – dus die belofte leek niet zo vreemd. Langzamerhand moesten ze echter gaan vertrouwen dat God iets onmogelijks kon doen. Abraham en Sara waren namelijk inmiddels bejaard! Natuurlijk had Abraham hierdoor soms twijfels, maar toch bleef hij vertrouwen op God. En uiteindelijk gebeurde het onmogelijke: Abraham en Sara kregen, toen ze honderd en negentig jaar waren, een zoon.

Van mogelijk naar onmogelijk

Zo kan vertrouwen op God groeien van het mogelijke naar het onmogelijke. Vertrouwen is de sleutel die álles mogelijk maakt. God zei namelijk tegen Abraham: ‘Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?’ (Gen. 18:14). Het antwoord is natuurlijk: nee! Als we dat geloven dan gaat er een nieuwe wereld voor ons open. De wereld van het leven met God waarin alles mogelijk is.

Dus denk eens na hoe het zit met jouw vertrouwen op God. Op welk gebied is jouw vertrouwen sterk, en op welk gebied juist niet? Geloof jij al in het onmogelijke? Misschien is je vertrouwen nog niet zo groot. Dat is niet erg, het mag groeien. Begin maar gewoon met vertrouwen in het klein; vertrouw er bijvoorbeeld op dat God vandaag voor jou zorgt, of dat Hij Zich zal houden aan een belofte die je in de bijbel leest. Als je God beter leert kennen en je vertrouwen inzet, zal het langzaam groeien, tot het moment dat je zeker weet: alles is mogelijk voor wie op God vertrouwt.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email