Vertrouwen op Gods liefde

Soms twijfel ik ineens aan Gods liefde voor mij. Dan voel ik me angstig en onzeker, bang dat God me misschien toch zal afwijzen. Op zulke momenten wil ik niets liever dan Gods liefde voelen. Zijn aanraking, Zijn aanwezigheid, zodat ik weer gerustgesteld word en weer zeker weet dat God inderdaad van me houdt. Misschien herken je dat wel. En als je dan Gods liefde mag voelen, is dat heerlijk. Maar uiteindelijk is dat geen blijvend bewijs van Gods liefde voor jou; het gevoel trekt weer weg en de twijfel kan dan weer komen.

Waarom…?

Ook bepaalde situaties kunnen je aan het twijfelen maken over Gods liefde. Je hoort het mensen vaak zeggen: ‘Als God liefde is, waarom…‘ Of zelfs ‘áls God liefde is, dan zou Hij nooit…’ Wij hebben een beeld van hoe een liefdevolle God zou moeten handelen in elke situatie, en er gebeuren dingen die wij niet altijd kunnen rijmen met dat beeld. Dat kunnen situaties van oorlog, honger en ellende zijn in de wereld, maar ook situaties in je eigen leven. Ik denk dat iedereen wel momenten kent dat er vragen in je opkomen als: ‘als God van mij houdt, waarom gebeurt dit dan? Waarom helpt Hij me niet uit deze situatie, waarom heeft Hij dat niet voorkomen?’

Geloof als basis

Het zijn vragen waar je soms een poos later antwoord op krijgt – maar er zijn ook vragen die tijdens ons leven op aarde gewoon niet beantwoord worden. En dan is er één ding wat we moeten blijven doen: vertrouwen op Gods liefde. Ook al voel je Zijn liefde niet, ook al zie je Zijn liefde niet zoals je verwacht had – geloof in Zijn liefde. Zoals we bij alles wat we in de bijbel lezen, de keuze moeten maken om het te geloven, moeten we ook de keuze maken om Gods liefde te geloven. Vaak zijn we, als het over liefde gaat, geneigd om over te schakelen op gevoel. Maar onze relatie met God draait om geloof.

Gods liefde in de bijbel

Dus pak je bijbel en lees de teksten over Gods liefde. In 1 Johannes 4:16 staat bijvoorbeeld: ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem’ (HSV). En een stukje eerder in datzelfde hoofdstuk lezen we: ‘En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden’ (vs. 9-10).

Deze teksten laten geen twijfel bestaan over Gods liefde voor ons! Als je moeite hebt ze te geloven, blijf ze dan lezen. Er komt een moment dat ze echt tot je doordringen, en als het ware van je hoofd naar je hart zakken. Bid ook tot God of Hij aan jou Zijn liefde wil openbaren. Dan wordt Zijn liefde een stevige basis in jouw leven.

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email