Vrucht dragen

We hebben het inmiddels gehad over het laten afsterven van je oude leven, en over wortels groeien, door tijd door te brengen met God. In het laatste blog over dit thema willen we stilstaan bij vrucht dragen, wat uiteindelijk het doel is van ons nieuwe leven. Je denkt misschien: als het met de wortels goed zit, dan groeit de rest toch vanzelf? Ik denk dat dat gedeeltelijk waar is, maar er is meer. 

Waar ligt je focus?

Enkele dagen geleden was ik aan het nadenken en bidden over een tekst uit Kolossenzen 3: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (vs. 1-2). Hier wordt ons verteld dat de focus in ons nieuwe leven gericht moet zijn op de dingen van God – en niet op de dingen van de wereld. De reden hiervoor is dat Jezus – door Wie wij het nieuwe leven hebben ontvangen – boven is, in de hemel. Onze blik moet gericht zijn op Hem.

Terwijl ik hierover nadacht, liet God me zien dat veel christenen de verkeerde focus hebben. We zijn teveel bezig met de vraag: ‘Hoe kan God mij in mijn leven helpen?’ In plaats van met de vraag: ‘Hoe kan ik God dienen en aanbidden?’ Zie je het verschil? Bij de eerste vraag is de focus gericht op onszelf en op de aardse dingen. Bij de tweede vraag is de focus op God en op Zijn (hemelse) koninkrijk. Door onze individualistische, ik-gerichte cultuur, zijn we heel snel geneigd om (te veel) bij de eerste vraag te blijven hangen. 

Focus en vrucht

Het gevolg van een focus op ons eigen leven, is dat we weinig vrucht dragen. Als je het vergelijkt met een boom: die strekt zijn takken uit naar de hemel, dáár wil hij naartoe groeien. Als hij, bij wijze van spreken, naar zijn wortels blijft staren, groeit hij niet. De duivel vindt het heerlijk als we naar beneden kijken en druk zijn met de dingen van hier. We lijken dan op de plantjes uit de gelijkenis van de zaaier, die door het onkruid verstikt worden (Mat. 13:22). We kunnen dan als christen God wel betrekken bij alle dagelijkse dingen, maar het probleem blijft dat we alleen met de aardse dingen bezig zijn. Jezus zegt juist: maak je geen zorgen, maar zoek éérst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden (Mat. 6:25-34). Als we de focus hebben op Gods koninkrijk, dan zorgt God dat alle aardse dingen ook in orde komen. 

Dat betekent absoluut niet dat je God niet om hulp mag vragen bij kleine en grote problemen in je leven. God wil juist graag dat we dat doen. Maar het gaat hier om de algemene focus van je leven. Als deze gericht is op Jezus en op het dienen van Hem, dan komen alle aardse zorgen ook in een ander perspectief te staan. Dan verstikken ze niet de mogelijkheid om vrucht dragen. In alle omstandigheden vraag je jezelf dan af: hoe kan ik God dienen in deze situatie – mét al zijn problemen, beperkingen en moeilijkheden? Zo’n houding werkt bevrijdend en zal ervoor zorgen dat je veel vrucht draagt, wat je situatie ook is. 

Dus strek jezelf uit naar Jezus, die in de hemel naast God op de troon zit. Híj is jouw nieuwe leven. Focus op Hem, dien Hem en eer Hem in alles wat je doet. Dan komt de vrucht vanzelf. 

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email