Wat is een opwekking?

Het is denk ik duidelijk dat wij geloven in opwekking voor Nederland.
Maar wat is een opwekking eigenlijk?

Om een prachtig voorbeeld erbij te pakken kijken we naar een bekende opwekking in de Bijbel: Pinksteren. In Handelingen 2 lees je dat de Heilige Geest krachtig over een ieder kwam die daar aanwezig was, en een ieder vervulde waardoor ze vervolgens in tongentaal begonnen te spreken.

De toespraak van Petrus

Het volgende wat er gebeurd is dat Petrus – zoals wij zouden zeggen – een preek hield. Hij citeerde bijbelgedeelten en vertelde over het offer van Jezus dat vergeving mogelijk maakt.

Vervolgens staat er in vers 37 dit:

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’”

Mensen hoorden en begrepen wat Petrus vertelde, maar ze hadden geen idee wat ze moesten doen. “Keer je af en laat je dopen tot vergeving van zonden”, geeft Petrus als antwoord. Vervolgens lieten ongeveer 3000 mensen zich dopen! Hoe gaaf is dat?!

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Kenmerken

Als we naar dit bijbelgedeelte kijken zitten we hier 5 kenmerken in: (1) De Heilige Geest gaat krachtig te werk (2) waardoor vele mensen tot bekering van zonden komen (3) en ‘slapende’ of lauwe Christenen weer nieuwe passie krijgen, (4) wat leidt tot een grote impact op de maatschappij om hen heen (5) en een herleving/geestelijke vernieuwing van de kerk.

En dit is ook precies waar wij naar verlangen! Een krachtige beweging van de Heilige Geest dat zal leiden tot een geestelijke vernieuwing in Nederland. Onder niet-Christenen, maar ook onder Christenen.

We geloven dat er een tijd komt dat mensen zich massaal gaan bekeren, door heel Nederland heen, en dat Nederland weer een Christelijk land zal zijn!

Bid jij mee voor deze opwekking?

Volgende week kan je in een nieuw blog nog meer over opwekkingen lezen, dus houd de site in de gaten!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email