Wijsheid komt met de jaren

We leven in een tijd waarin mensen heel graag alles zelf willen doen. We moeten alles zelf kunnen, je moet je eigen persoon worden. Maar juist in deze tijd is het goed om iemand te hebben om van te leren!

Ik heb mensen wel is horen zeggen dat ze alleen de Heilige Geest nodig hebben als mentor, of leermeester. En ja de Heilige Geest is de ultieme mentor! Maar ik geloof dat het belangrijk is dat je andere, met de geest vervulde mensen om je heen hebt waar je mee kan optrekken en van kan leren! In de Bijbel zien we dit ook vaak terugkomen, Elia en Elisa, Jezus en zijn discipelen en Paulus en Timotheüs zijn maar een paar voorbeelden van mentorschap in de Bijbel. Deze mannen trokken allemaal enorm veel met elkaar op. Jezus en zijn discipelen waren dag en nacht samen, Jezus gaf ze onderwijs en leerde ze de meeste geweldige dingen. Paulus liet Timotheüs in zijn kracht staan, en zag hem als zijn eigen zoon in het geloof! Je kan er wel vanuit gaan dat deze mannen allemaal een hechte band hadden met elkaar. Ze deelden lief en leed met elkaar, en daarin konden ze van elkaar leren. Maar vooral de jongere generatie van de oudere generatie.

Als we kijken naar het leven van Jezus en alles wat Hij zijn discipelen leerde. Bizar veel dingen zijn voortgekomen uit het feit dat zij mochten optrekken met Jezus! Jezus was natuurlijk het ultieme voorbeeld, en dat was een voorbeeld waard om na te volgen. Maar ik geloof dat ook nu mensen het hard nodig hebben om iemand te hebben waar ze terecht kunnen met alles. Eigenlijk is het ook waar Jezus ons tot oproept, discipelschap. Jezus leerde zijn discipelen hoe ze moesten leven en hoe ze Gods koninkrijk op aarde zichtbaar konden maken. Vervolgens droeg Hij zijn discipelen op hetzelfde te gaan doen, en die droegen de mensen die zij bereikten weer op hetzelfde te gaan doen.

Als je iemand hebt in je leven die je laat zien wat het is om Jezus te volgen, gaat dat effect hebben op jou. Uiteindelijk ga jij hetzelfde laten zien aan mensen, of je het nou wil of niet! Als jij wandelt in de voetstappen van Jezus dan ga je mensen bereiken. Mentorschap is dus eigenlijk gewoon discipelschap!

Daarnaast is het voor je persoonlijke leven heel fijn om iemand te hebben waar je terecht kan als het niet goed met je gaat. Iemand waar je samen mee kan bidden, iemand waarmee je samen naar God toe kan gaan, iemand die misschien zulke situaties ook heeft meegemaakt in zijn/haar leven en wijsheid met je kan delen! Het is zo fijn om iemand te hebben waar je samen kwetsbaar mee kan zijn! Natuurlijk moet je altijd met alles naar God toe, maar God heeft je ook mensen om je heen gegeven om je te helpen met alles waar je in je leven tegenaan loopt!

Dus ik wil je uitdagen, als je niet al iemand in je leven hebt waar je van kan leren, ga dan opzoek! Er zijn genoeg geweldige mensen waar je van kan leren en die je willen helpen in jou zoektocht samen met God!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email