Wil God genezen?

Het thema genezing is best een beladen onderwerp. Iedereen heeft op de één of andere manier wel ervaring met ziekte en dood, en die ervaringen roepen vaak veel vragen en emoties op. Ook is niet op elke vraag een (makkelijk) antwoord te geven. Vandaag willen we echter nadenken over één van de belangrijkste vragen rondom dit thema, waar de bijbel wél een duidelijk antwoord op geeft. Namelijk: wil God genezen?

Ziekte komt van de duivel

Het antwoord is: ja, God wil genezen! Als we de bijbel lezen, dan is dat eigenlijk de enige conclusie die we kunnen trekken. Uit de bijbel wordt namelijk duidelijk dat ziekte van de duivel komt. In Handelingen 10:38 staat: ‘hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.’ Hier lezen we dat de mensen die ziek waren, ziek waren door toedoen van de duivel. Het was de duivel die hen ziek gemaakt had, en Jezus kwam om hen te genezen.

Jezus noemt de duivel dan ook een mensenmoordenaar (Joh. 8:44). En over Jezus wordt juist gezegd: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou’ (1 Joh. 3:8). Jezus kwam dus naar de aarde om alle ellende van de duivel ongedaan te maken. En wat deed Jezus? Hij dreef demonen uit, genas zieken en wekte doden op. Dat zijn dus de ‘werken van de duivel’ die in de tekst hierboven genoemd worden.

Is ziekte soms Gods wil?

Toch zijn we in de kerk vaak gaan denken dat God mensen ziek maakt, of het in ieder geval toelaat om mensen iets te leren. Maar die gedachte vinden we nergens terug in de bijbel! Jezus zegt nergens, wanneer er een zieke naar Hem toe komt: ‘Sorry, het is jouw tijd nog niet om te genezen’. Of: ‘deze ziekte is Gods wil voor jou’. Nee, keer op keer lezen we dat Jezus alle zieken genas (bv. Mat. 12:15). Het was voor Jezus onmogelijk om tegen Gods wil in te gaan, dus kunnen we de conclusie trekken dat het Gods wil was dat al die zieken genazen.

En hoe zit dat dan met getuigenissen die je soms van mensen hoort, dat God hun ziekte heeft gebruikt voor iets moois? Bijvoorbeeld dat ze er veel dichter door bij Hem zijn gekomen en zijn gegroeid in hun geloof? Laat dat niet zien dat ziekte soms iets ‘goeds’ kan zijn dat van God komt? Nee, dan halen we twee dingen door elkaar. De bijbel legt uit dat God álle dingen ten goede gebruikt, voor de mensen die in Hem geloven (Rom. 8:28). Dat betekent dat Hij zelfs uit de slechte dingen in je leven, iets goeds laat voortkomen.

Dat is natuurlijk geweldig, maar dat maakt die slechte dingen nog niet goed. God weet zelfs de aanvallen van de duivel te gebruiken tot onze groei, maar dat maakt de aanvallen van de duivel nog geen zegen! En over ziekte is de bijbel heel duidelijk; God wil niet dat wij ziek zijn. Hij verlangt, als een goede Vader, naar onze gezondheid. En dus wil Hij ons graag genezen!

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email