Wees een kanaal voor God

Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.

1 Korinthe 14: 2-3

Uit ervaring weet ik dat één woord van God zo enorm opbouwend, troostend en bemoedigend kan zijn dat het je leven op een positieve manier kan veranderen. Eén van de eerste keren dat ik dit had mogen ervaren, had het een enorme positieve invloed op mij.

Negatieve gedachten

Ik weet nog dat ik aan het luisteren was naar een spreker die destijds lesgaf. In mijn hoofd waren allerlei negatieve gedachten rondom mij als persoon. Er is ooit eens gezegd dat ik zou spreken, er is ooit eens gezegd dat ik een leider zal zijn, maar wat als het allemaal niet waar is? Misschien hebben mensen het wel verkeerd verstaan, al die ‘grote’ beloften zijn niet voor mij. Wellicht dat je zulke gedachten wel herkent.

Op het moment dat de gedachte door mijn hoofd ging, dat ik nooit zal spreken stopte de spreker de les. Hij keek mij aan en zei; ‘’Léon je bent geroepen om te spreken, er ligt leiderschap op je leven en je zal veel ruimte krijgen’’. Die woorden kwamen als een zwaard bij mij naar binnen. De spreker die de les gaf was gehoorzaam aan God om dit woord aan mij door te geven.

Woorden van leven

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Hebreeën 4:12

De leugens waarin ik geloofde werden in één moment omgedraaid door de waarheid van God. Het was zo opbouwend, troostend en bemoedigend op dat moment dat de negativiteit in mijn hoofd volledig werd omgedraaid. Kort daarna mocht ik mijn eerste spreekbeurt geven.

Ik heb ontdekt dat een woord van God een leven totaal op de kop kan zetten. Het kan diepe genezing brengen in ons leven, daar waar menselijke hulp niet lijkt te werken. Waarom? Hij kent ons volledig en in zijn woord zit leven. Hoe fantastisch is het dat wij door de gave van profetie woorden van God mogen gaan spreken over andere mensen.

De uitwerking van een profetie

Tijdens een samenkomst mocht ik een keer profeteren over een vrouw. Het gene wat ik zei was voor haar een bevestiging. Ze had iets soortgelijk twee keer eerder gehoord, maar vroeg aan God om nog één bevestiging. Net die bevestiging wat ik door mocht geven was voor haar de bevestiging om in beweging te komen. God zag haar echt en wist zelfs haar behoefte dat ze nog één bevestiging nodig had.

Bij een jongeman had ik een keer de tijd genomen om over hem te profeteren. Nog niet zo lang geleden kwam deze jongeman bij mij om feedback te geven. Hij zei dat hij nu echt geloofd in de beloften van God op zijn leven en dat mijn woorden over hem ervoor gezorgd hebben dat hij er nu daadwerkelijk in geloofd.

Inmiddels heb ik meerdere van zulke situaties meegemaakt, dat God mij gebruikt heeft om een woord van leven te brengen. Regelmatig komen mensen bij mij terug om mij te bedanken voor een woord dat ik doorgegeven zou hebben. Zelf weet ik niet eens volledig meer waar het over ging, maar gelukkig weet God en de ontvanger het nog wel! De gave van profetie is zo mooi. Het kan diepe genezing brengen, zo veel geloof geven of zo veel vertroosting. Je weet niet precies in welke situatie iemand zich bevindt, maar één ding is absoluut zeker. Het woord van God brengt leven!

God wil jou gebruiken!

Strek je uit om een kanaal te zijn van God. Streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. Profeteren moet je gewoon doen! Niet bang zijn voor je eigen gedachten, er is vaak twijfel in je gedachten als je gaat opereren in de gaven van de Geest. Juist bij veel twijfel helpt het juist om tegendraads te reageren. Soms zit je er liever naast dan dat je helemaal niet uit stapt. Helemaal niet uit stappen maakt namelijk dat je niet in beweging komt. De angst om te falen wordt dan groter dan de durf om uit te stappen. Niet uitstappen maakt dat je het ook niet kunt groeien of streven naar de gaven van profetie.

God wil je zo graag gebruiken. Misschien heeft dat woord wat jij door mag geven wel zo’n enorme invloed dat het een mensenleven totaal op de kop kan zetten. Jij bent geroepen om in relatie te staan met God en vanuit die relatie wil Hij jou gebruiken om een kanaal te zijn voor Zijn liefde. Stap uit, spreek uit en deel zijn liefde door de gaven van profetie.

Dit blog is geschreven door Léon Tibboel (@ltibboel)

Deel deze post:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email